En lang gangbro fra Mindet til Tangkroen som en del af Idrætsramblaen

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Sydhavnsgade er en lang gade, som er fin til lastbiler, biler og øvrig trafik til og fra havnen. Men den er ikke god til en gåtur. Der er planer om at lave kulbroen om til en fodgængerbro med inspiration fra HIgh Park i New York. High Park er lavet på en nedlagt jernbane, der løb på en lang bro.
Mit forslag er at forlænge gangbroen, så den når helt fra Mindet til Tangkroen, og evt. lave en cykelsti. Idéen er, at det så ville være muligt at gå fra Aarhus H helt til Tangkroen på en interessant vej for fodgængere, hvor man ikke kommer i kontakt med biler og lastbiler. Der skal være mulighed for ophold undervejs, lige som det er planen med Kulbroen. Den må gerne sno sig lidt mellem de høje bygninger og over Sydhavnsgade.

Det ville være super, hvis den blev koblet måske direkte til Dokken og med mulighed for at cykle fra Dokken helt til Tangkroen og/eller til Mellemarmen (som er ved at blive rekreativt). Dvs. se den som en fortsættelse af idrætsramblaen, og som noget, der binder Nord- og Sydaarhus sammen.

I yderset konsekvens så jeg gerne, at man lavede kanaler, så det var muligt at ro i robåd og kajak fra Tangkroen til Aarhus Ø og den Permanente.
Hvor skal outdoor-faciliteten placeres?

56.148645396987, 10.212349891663