Der ønskes en separat ikke asfalteret sti til løb/gang på Brabrandstien på strækningen fra 'De tre broer' og til og med viadukten ved Viby Ringvej

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Ønsket er tidligere fremsat overfor Teknik og Miljø med afsæt den voldsomme forøgelse af de forskellige færdselsformer, der er sket på strækningen - navnlig i perioden med corona. Der findes i dag ingen skiltning eller anden regulering af trafikken eller anvisning af, hvor hhv. fodgængere og cyklister skal færdes på strækningen ( dette er også påpeget overfor Østjyllands politis færdselsafdeling). Det har betydet at der dagligt opstår meget farlige situationer på strækningen og ofte med agressiv afdfærd til følge ( bla. beskrevet i artikler i Aarhus Stiftstidende). Med åbningen af Eventplads Eskelund må der forudses yderligere anvendelse/belastning af området i fremtiden. En grussti langs åløbet kunne være en mulighed for både at separere færdslen og samtidig give løbere og fodgængere en mere tryg oplevelse. Såfremt det ikke kan lade sig gøre pga zonelovgivning eller andet, så opfordres der til at øge skiltningen på strækningen, som oplyser om, hvordan hhv fodgængere og cyklister skal forholde sig på strækningen ( https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12795034/populaer-naturpark-oplever-flere-konflikter-mellem-gaesterne-nu-skal-simple-regler-loese-problemet/ )
Hvor skal outdoor-faciliteten placeres?

56.1337054, 10.1714829