Beskyttelse af naturområder i marselisskovene

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der er få steder i marselisskovene hvor naturindholdet er virkeligt højt. Dette bør beskyttes bedst muligt.
Fx. skovenge, skovsøer, vandløb, skrænter.
Evt. hovedspor/stier bør ledes uden om disse områder, på samme måde som fortidsminder beskyttes.
Man kunne evt skilte disse områder som stillezoner, hvor naturen har første prioritet.
Hvor skal outdoor-faciliteten placeres?

56.093108529378, 10.231275558472