Udvidelse og vedligeholdelse af disc golfbanen på vestereng

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Eftersom interessen for disc golf er steget voldsomt de seneste år, er behovet for flere og bedre baner også steget. Banen i Vestereng mangler vedligeholdelse,m og forbedringer og en udvidelse af banen til 18 huller ville gøre den mere attraktiv og fjerne trykket fra banen i tilst. Etableringsomkostningerne er små og der vil helt sikkert kunne findes frivillige til design af banen bland klubmedlemmerne.
Der mangler i det hele taget flere disc golf baner i og omkring Århus. Igen er etableringdomkostningerne små sammenlignet med mange andre sportgrene.
Hvor skal outdoor-faciliteten placeres?

56.185256404077, 10.183229680923