Pavillon & trægulve

Er det dit eget ønske eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
DanseParaplyen Aarhus
Beskrivelse
Som der står i den nuværende sport og fritidspolitik: Der skal skabes synlige faciliteter i det offentlige rum, så byen lægger op til bevægelse og aktiviteter. Det kan f.eks. være en pavillon på havnefronten, Bispetorv eller lignende, der kan bruges til kor, yoga eller andre aktiviteter

Pavillon på Bispetov
En Dansepavillon kan skabe en helt ny inspirerende og kreativ platform for fællesskab, sammenhængskraft og aktivitet på tværs af køn, alder, kultur og hvor dansen og amatørkulturen generelt kan blive mere synlig i det Aarhusianske bybillede. Pavillonen og stedet skal emme af liv og aktivitet og give byens borgere og foreninger mv. mulighed for at udveksle, opleve, afprøve, undersøge, fristes, motiveres til bevægelse og fælles aktiviteter. Det skal være et sted hvor der også er plads til pausen, hvor man nyder andres aktivitet, som fx. med en café eller picnic muligheder. Et udflugtsmål for dem, der gerne vil opleve noget andet og gerne inspireres til afprøve sig selv.
Bygningen bør være let og simpel i opbygning og ikke nødvendigvis opvarmet, der skal tænkes bæredygtigt, alternativt og kreativt. Pavillonen skal indrettes enkelt og overskueligt med fleksibilitet til forskellig anvendelse, skiftende fra åben til lukket afhængig af arrangement/tilbud, tid, vejr og årstid.
Der skal være plads til publikum, som bare stopper op eller har lyst til at sætte sig på indrettede borde/bænke. Pavillonen skal enten indeholde eller have et anneks med offentlige toiletter samt café eller lignende. Inspirationen er fra de gamle historiske Dansepavilloner f.eks. den på Karens Minde i en nutidig fortolkning

Trægulve rundt om i byens rum - f.eks. på havnen eller i forbindelse med eksisterende amfiscener i Botanisk have, Musikparken og Universitetsparken
Med forslaget ønsker vi:
at etablere lettilgængelig platforme for udendørs hverdagsaktiviteter, i et felt der spænder fra bevægelse og dans til ophold.
at udvikle og skabe et bevægelsesrum der både appellerer til foreningsbaserede aktiviteter, selvorganiserede aktivitet samt naboer og andre nysgerrige
at sænke barriererne for deltagelse og få nye brugergrupper til at danse og bevæge sig
at gøre mere plads til selvorganiserede aktiviteter
at sætte fællesskab og socialt samvær endnu mere i centrum
Trægulvene skal emme af liv og aktivitet og give byens borgere og foreninger mv. mulighed for at udveksle, opleve, afprøve, undersøge, fristes, motiveres til bevægelse og fælles aktiviteter. Det skal være et sted hvor der også er plads til pausen, hvor man nyder andres aktivitet, som fx. med en café eller picnic muligheder. Et udflugtsmål for dem, der gerne vil opleve noget andet og gerne inspireres til afprøve sig selv.
Trægulvene kan være af forskellig størrelse - Evt. skal kun et af trægulvene være en del større for at kunne understøtte større events
Dansegulvet på 200 m2 i fælledparken i København er lavet af Accoya træ og behøver stort set ikke vedligehold for at holde i mindst 50 år. En anden fordel ved Accoya er at plankerne kan monteres uden mellemrum. Pris ca. 1500 kr./m2 plus montering
Fast lydanlæg som der kan streames til via f.eks. en mobil. Fast lydanlæg muliggør at man kan styre lydniveau og hvornår der må spilles musik.
Koda musikafgift skal være betalt for at understøtte det spontane samt muliggøre at aktiviteterne er gratis at deltage i.
Online booking som føder en kalender så man nemt kan se hvad der er af aktiviteter.


Hvor skal outdoor-faciliteten placeres?

56.156509525522, 10.210072696209